NAV,  Preparation,  Skatteetaten,  to-do-list

Tax-exemption and membership in the Norwegian Social Security Program

Yes – that is my goal for today!

In order to get my tax-exemption while in the US I need to write them a letter, and attached the following:

Letter of Invitation

Letter about  my Norwegian grant from the NFR

Letter about  my Fulbright grant

Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge

Norwegian social security office form N/USA 2

The letter is all done, I guess, copy of it here (in Norwegian):

SØKNAD OM REDUSERT OG ENDRET SKATTETREKK I FORBINDELSE MED FORSKNINGSOPPHOLD VED UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA, USA 2011-2012

I perioden 12.august 2011 – 30. Juni 2012 vil jeg oppholde meg ved University of California Santa Barbara (UCSB) – Bren School of Environmental Science and Management – som gjesteforsker.

I den anledning søker jeg skattefritak i henhold til artikkel 15 i skatteavtalen med USA som kan gi skattefritak i inntil to år.

Vedlagt er min offisielle innbydelse fra skolen, hvor det spesifiseres at det dreier seg om et forskningsopphold hvor jeg også får anledning til å være gjesteforeleser dersom det ønskes. Det spesifiseres også at Bren School of Environmental Science and Managment vil bidra med kontorplass, datamaskin, internettilgang og bibliotekstilgang under oppholdet.

Innbydelsen har foreligget siden september 2010 og beskriver et konkret avgrenset forskningsprosjekt, som også er støttet av NFR og Fulbright (tilsagnsbrev vedlagt). Brevet beskriver også forskningsteamet jeg vil være en del av; the Sustainable Fisheries Group.

Jeg er innforstått med at det vil trekkes trygdeavgift (kopi av Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge og N/USA 2 vedlagt).

Jeg ønsker at dette skal gjelde fra 1.09.2011-31.12.2011 og at jeg også får skattekort for 1.1.2012-30.06.2012 med samme prosentsats.

Med vennlig hilsen,

Rachel Tiller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *