Funding,  NAV,  Preparation,  to-do-list

YES – barnetrygd MIGHT be included still!

On the meeting in Oslo last week – on the 8th of June – the NAV International representative specified that export of payment (barnetrygd) IS possible to the US as well if you are to stay in the US for less than 12 months – but that we need to put in an application to the LOCAL NAV OFFICE as soon as possible!

Here is the original post: http://researchermomonthemove.wordpress.com/2011/03/24/no-not-included/

So I am going to draft a letter now and send it off – this is very exciting!!! We are talking a total of NOK 970 per child per month for 11 months here – NOK 32 010,- and that is a LOT of money!!!

This is the draft letter to my local NAV office:

 

NAV Heimdal

Postboks 2964 Sluppen

7438 Trondheim

 

Dato:  14.06.2011

 

SØKNAD OM EKSPORT AV YTELSER (BARNETRYGD) FOR TRE BARN I FORBINDELSE MED FORSKNINGSOPPHOLD VED UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA, USA 2011-2012

I perioden 12.august 2011 – 30. Juni 2012 vil jeg oppholde meg ved University of California Santa Barbara (UCSB) – Bren School of Environmental Science and Management – som gjesteforsker, utsendt fra NTNU.

I den anledning søker jeg (Rachel Tiller fødselsdato) og min mann, Arild Tiller (fødselsdato) om eksport av ytelser (barnetrygd) med hjemmel i Folketrygdloven, da vårt opphold i USA er på under 12 måneder. Dette etter råd fra NAV Internasjonalt.

Barna dette gjelder er:

navn barn 1                      fødselsdato barn 1

navn barn 2                      fødselsdato barn 2

navn barn 3                      fødselsdato barn 3

navn barn 1 og navn barn 2 skal gå på SKOLENS NAVN i Santa Barbara, 5. og 2. trinn respektivt. navn barn 3 skal gå fulltid i NAVN barnehage.

Vi har ikke til hensikt å bli i USA utover de 11 månedene vi har presisert ovenfor. Jeg (Rachel Tiller) er en Fulbright Grantee og er pålagt under kontrakt å returnere innenfor de presiserte datoene og forbli bosatt i Norge i 2 år deretter.

Håper på snarlig avklaring av dette. Det er et veldig stort beløp å være foruten mens vi er i utlandet og vi håper naturligvis at dere vil være behjelpelig med dette. Vi forstår dog at den endelige avgjørelsen ligger ved NAV lokalt.

Med vennlig hilsen,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *